Ελεγκτής βάρους Anritsu-sw-mli

 

 

 

 

• Ελεγκτής βάρους της Ιαπωνικής εταιρείας ANRITSU
• Διπλό ζυγιστικό σύστημα μεταφορικών ταινιών
• Ακρίβεια ζύγισης +/- 0,002 gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.anritsu.com/en-US/infivis/products/checkweighers/multi-lane-inspection

 

 

 

 

Share on: