Ημιαυτόματη ζυγιστική γεμιστική μηχανή για big bags BGWB-1

 

 

 

Ημιαυτόματη ζυγιστική γεμιστική μηχανή για big bags
Δυνατότητα 16-50 προεπιλεγμένων συνταγών
Ζυγιστική πλατφόρμα 1.500 kg ήk 2.500 kg
Δυνατότητα παραγωγής:30-45 big bags ανα ώρα αναλόγως της συσκευασίας, της ιδιότητας του υλικού και της
ταχύτητας του χειρίστη.
Έλεγχος της παροχής του υλικού για την ρύθμιση της ροής σε 2-3 στάδια για μέγιστη ακρίβεια
Μεταλλικά εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα αναλόγως των χαρακτηριστικών του υλικού
Πλαστικά εξαρτήματα πιστοποιημένα για χρήση σε τρόφιμα ή χημικά.

 

 

Δυνατότητα πλήρωσης big bags από-έως
1) 150 κg – 2500 κg

 

 

Επιπλέον επιλογές (options)

• Σύστημα πλήρωσης ερμητικά σφραγιζόμενο από πνευματικά ή ηλεκτρικά εκκινούμενη βαλβίδα για αποφυγή διαρροών
• Αποσπώμενο χειριστήριο λειτουργιών πλήρωσης επι του βραχίονα
• Τροχήλατη βάση με δυνατότητα μετακίνησης
• Δυνατότητα κατασκευής αντιεκρηκτικού τύπου
• Eπιλογή πλήρους ανοξείδωτης κατασκευής ή επί μέρους τμημάτων της
• Θάλαμος ασφαλείας με εξαερισμό με δυνατότητα χειρισμού βαλβίδας εκτός θαλάμου
• Πρασαρμογή ζυγιστικού συστήματος και αυτοματισμού σε ήδη υπάρχων σύστημα
• Σύστημα εξαερισμού σκόνης

Κατηγορια:
Share on: