Αυτόματη ζυγιστική μεταφορική ταινία ελαιοκάρπου BWOA

 

 

 

 

Αυτόματη ζυγιστική μεταφορική ταινία ελαιοκάρπου
Συνεχής και αδιάληπτη λειτουργία μέτρησης βάρους της παρτίδας
Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
Τοποθέτηση εκτός του κάδου αναβατορίου του σπαστήρα
Δυνατότητα ζύγισης από 5000 kg εως 15000 kg ανα ώρα
Εκτύπωση ζυγολογίου ή μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή
Δυνατότητα προσαρμογής σε νέες ή ήδη υπάρχουσες γράμμες ελαιοτριβείων
Διαθέτει 2 αθροιστές μερικού ή ολικού βάρους παραγωγής

4 φωτεινές ενδείξεις:
1) άνω ορίου επιθυμητής παραγωγής
2) κάτω ορίου παραγωγής
3) εντός ορίου επιθυμητής παραγωγής
4) νέος πελάτης

 

Επιπλέον επιλογές (options)
• Δυνατότητα μεταφοράς πίνακα ελέγχου
• Δυνατότητα διατήρησης σταθερής παροχής προς το σπαστήρα με συνεργασία με το αναβατόριο και του πλυντηρίου ελιών

Share on: