Ημιαυτόματη ζυγιστική γεμιστική μηχανή 1 ακροφυσίου για βαρέλια FLBS-1

 

 

 

 

Ημιαυτόματη ζυγιστική γεμιστική μηχανή 1 ακροφυσίου
Δυνατότητα 16-50 προεπιλεγμένων συνταγών
Ζυγιστική πλατφόρμα 1.500 kg
Αρθρωτός βραχίονας με ρύθμιση καθ’ύψος για την εύκολη στόχευση της οπής των βαρελιών
Δυνατότητα παραγωγής:30 βαρελιών ανα ώρα αναλόγως της συσκευασίας, της ιδιότητας του υγρού και της
ταχύτητας του χειρίστη.
Έλεγχος της ηλεκτρικής αντλίας από inverter για την ρύθμιση της ροής σε 2-3 στάδια για μέγιστη ακρίβεια
Μεταλλικά εξαρτήματα ακροφυσίου από ανοξείδωτο χάλυβα αναλόγως των χαρακτηριστικών του υλικού
Πλαστικά εξαρτήματα πιστοποιημένα για χρήση σε τρόφιμα ή χημικά.

Δυνατότητα πλήρωσης δοχείων από-έως
1) 150 κg – 1500 κg
Επιπλέον επιλογές (options)

• Εισερχόμενο ακροφύσιο για αφρίζοντα υλικά.
• Ακροφύσιο πλήρωσης ερμητικά σφραγιζόμενο από πνευματικά εκκινούμενο έμβολο για αποφυγή σταξίματος
• Αποσπώμενο χειριστήριο λειτουργιών πλήρωσης επι του βραχίονα
• Τροχήλατη βάση με δυνατότητα μετακίνησης
• Δυνατότητα λειτουργίας δύο ροών με πνευματική αντλία (διαφραγματική)
• Μηχανισμός για αποφυγή σταξίματος(drop catcher)
• Δυνατότητα κατασκευής αντιεκρηκτικού τύπου
• Eπιλογή πλήρους ανοξείδωτης κατασκευής ή επί μέρους τμημάτων της
• Τοποθέτηση συσκευών laser για ακρίβη στόχευση
• Θάλαμος ασφαλείας με εξαερισμό με δυνατότητα χειρισμού ακροφυσίου εκτός θαλάμου

Συνεργάζεται με :
1. Ταινιόδρομο ή ραούλοδρομο εισόδου
2. Ραούλοδρομο εξόδου
3. Χειροκίνητο βιδωτικό,χειροκίνητο σφραγιστικό
4. Ετικετέζα

Share on: