Ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή στάθμης ενός ακροφυσίου FLHS-1

 

 

Ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή στάθμης (vaccum) κατάλληλη για γυάλινες συσκευασίες ή μικρές πλαστίκες
συσκευασίες ανθεκτίκου τύπου
Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
Μηχανισμός ρύθμισης ύψους ακροφυσίου αναλόγως των δοχείων
Δυνατότητα παραγωγής:150–250 δοχείων ανα ώρα αναλόγως της συσκευασίας, της ιδιότητας του υγρού και της
ταχύτητας του χειρίστη.
Πλαστικά εξαρτήματα πιστοποιημένα για χρήση σε τρόφιμα, ή χημικά.

 

Δυνατότητα πλήρωσης δοχείων από έως
1) 250 ml – 1000 ml

 

1.φυσιτικό φιαλών 2.πάγκο εργασίας 3.ταπωτικό-βιδωτικό 4.καψυλίερα-ετικετέζα

Share on: