Ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή στάθμης 2 ή 4 ακροφυσίων FLHS 2-4

 

 

Ημιαυτόματη γεμιστική μηχανή στάθμης (vaccum) κατάλληλη για γυάλινες συσκευασίες ή μικρές πλαστίκες συσκευασίες ανθεκτίκου τύπου
Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή
Μηχανισμός ρύθμισης ύψους ακροφυσίων αναλόγως των δοχείων
Δυνατότητα παραγωγής:400 δοχείων(2 ακροφύσια) ή 650 (4 ακροφύσια) ανα ώρα αναλόγως της συσκευασίας και της ιδιότητας του υγρού και της ταχύτητας του χειριστή

 

Δυνατότητα πλήρωσης δοχείων από έως
1) 5 ml – 100 ml (κεφαλή ακροφυσίων για δοχεία μινιατούρα)
2) 100 ml – 1000 ml (κεφαλη ακροφυσίων για δοχεία με διάμετρο φ31,5mm

 

Συνεργάζεται με:
1) τράπεζα τροφοδοσίας δοχείων
2) φυσιτικό δοχείων
3) βιδωτικό-ταπωτικό
4) καψυλιέρα-θερμοσυρικνωτικό
5) ετικετέζα
6) περιστροφική τράπεζα συλλογής δοχείων

Share on: