Ημιαυτόματη συσκευή συμπλήρωσης αζώτου FNS-1

 

 

• Ημιαυτόματη συσκευή συμπλήρωσης αζώτου για την επιμήκυνση της διαρκείας ημερομηνίας λήξης προιόντων
• Ρύθμιση ακροφυσίου έκχυσης καθ’ύψος αναλόγως του ύψους της συσκευασίας
• Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή 304
• Ηλεκτροβαλβίδα έκχυσης αζώτου από ορείχαλκο
• Ρύθμιση χρόνου έκχυσης με ακρίβεια δέκατου ή εκατοστού του δευτερολέπτου

 

 

Επιπλέον επιλογές (options)

• Αισθητήριο πίεσης προειδοποίησης (με φωτεινή ένδειξη ή ηχητικό σήμα) χαμηλής στάθμης αζώτου
• Ανοξείδωτη ηλεκτροβαλβίδα έκχυσης αζώτου

 

 

Συνεργάζεται με :

1. Γεμιστικές μηχανές
2. Μεταφορικές ταινίες
3. Ταπωτικές –βιδωτικές

 

 

Share on: