Ζύγιση δεξαμενών-δοσομετρήσεις WSD

 

 

 

 

• Ηλεκτρονική ζύγιση οριζόντιων και κάθετων δεξαμενών και κάδων (50kg -100tοn)
• Ανοξείδωτες δυναμοκυψέλες – ανοξείδωτα supports
• Ειδική μέριμνα κατά την εγκατάσταση σε περιβάλλοντα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα κλπ.)
• Εκτυπώσεις
• Συστήματα με PLC για αυτοματοποίηση της διακίνησης, των δοσομετρήσεων εκτέλεσης συνταγών, των αναμίξεων κλπ.
• Δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων κίνησης των υλικών, της παραγωγικότητας, της αποθήκης κλπ.
• Πρόγραμμα αυτοματισμού SCADA

Share on: