Ζυγιστικοί ταινιοζυγοί BWA

 

 

  • Ζυγιστικοί ταινιοζυγοί με 1 εως 3 ζυγιστικά ράουλα
  • Πλάτος μεταφορικής ταινίας από 500 εως 2000mm
  • Mέγιστη παροχή ανά ώρα 1000 τόνους
  • Μέγιστη ταχύτητα 6 m/s
  • Μέγιστη κλίση μεταφορικής ταινίας 25ο
  • Aκρίβεια ζύγισης για 3 ζυγιστικά ράουλα από 0,5% εως 1,5% και για 1 ζυγιστικό ράουλο 1% εως 3%
  • Δυνατότητα αντιεκρηκτικής κατασκευής (ATEX)
  • Hλεκτρονικός ενδείκτης με προγραμματιζόμενες εισόδους και εξόδους ,3 σειριακές θύρες για επικοινωνία δεδομένων, προγραμματιζόμενη εκτύπωση και οθόνη γραφικών

 

 

 

 

 

Share on: